Leveransvillkor

EN STÄNK

Adress: Höyläämötie 11 B , 2:a våningen, 00380 HELSINGFORS

Telefon: 0451 830 803 (WhatsApp/sms/samtal)

Hemsida: tilkunen.com

Personnummer: 2942940-9

Vi säljer produkter till personer i myndig ålder samt samhällen och kommuner. Produktpriser inkluderar moms. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser och leveranskostnader.

Kunddata behandlas konfidentiellt. De kontaktuppgifter som efterfrågas i samband med beställningen kommer inte att användas för annat än leverans av beställningen eller förtydligande av oklarheter som uppstår i den, om inte annat särskilt anges.

BESTÄLLNING

Produkter beställs i webbutiken genom att flytta dem till varukorgen och betala för innehållet i varukorgen i onlinebetaltjänsten. Vid beställning krävs att du har bekantat dig med och samtyckt till leveransvillkoren. Vänligen följ upp din e-post efter beställning. Om du inte får en orderbekräftelse, vänligen kontakta oss.

Om din beställning ännu inte har behandlats och du har glömt något kan du lägga en ny beställning och välja hämtning som leveranssätt. Vi kombinerar din beställning med den tidigare och du kommer inte att betala extra fraktkostnader. Du bör nämna detta önskemål i beställningens tilläggsinformation.

BETALNING OCH BETALNINGSMETODER

Standardbetalningstjänsten är Stripe, genom vilken det är möjligt att betala för beställningar med bank- och kreditkort, Paypal och banköverföring. Du kan även betala kontant på plats.

När du betalar via banköverföring kan du påskynda behandlingen av din beställning genom att skicka oss en skärmdumpkopia av banköverföringskvittot. Beroende på bank kan det ta flera dagar innan pengarna kommer in på vårt konto. Utan en kopia av kvittot kan vi börja behandla din beställning först efter att banköverföringen är genomförd.

BESTÄLLNINGS- OCH BETALNINGSBEKRÄFTELSE

Efter att vi mottagit din beställning skickar vi dig en orderbekräftelse via e-post, som visar din beställningsinformation. Kontrollera innehållet i orderbekräftelsen. Om du har några frågor, vänligen kontakta oss omedelbart. Vänligen spara din orderbekräftelse så att ditt ordernummer är tillgängligt för förfrågningar och du kan kontrollera att innehållet i det levererade paketet överensstämmer med din orderbekräftelse.

LEVERANSMETODER OCH KOSTNADER

Vi levererar beställningar över hela världen. Leveranssätten är postning, hämtning från vårt kontor eller avhämtning från vår partner, och leverans direkt hem till dig för beställningar över €30 i Helsingfors. Vårt kontor finns på Höyläämötie 11 B, våning 2, 00380 Helsingfors.

Beställningar som ska postas levereras i paket för att säkerställa försändelsens spårbarhet och tillförlitlighet. Portokostnaderna börjar på tre euro till hemlandet och varierar till Europa. Kunden kan välja utlämningsställe för sin beställning och kan även se storleken på fraktkostnaderna. Abonnenten betalar alltid fraktkostnaderna. Inga fraktkostnader debiteras för beställningar över 100 €. Upphämtning är gratis.

Beställningar som hämtas från vårt kontor och vår samarbetspartner överlämnas endast till kunden eller till en av kunden auktoriserad person med fullmakt. Identitet verifieras med identitetskort. Du kommer att få ett meddelande via e-post när beställningen är tillgänglig för avhämtning. Vänta på tillkännagivandet!

Försändelser som levereras utanför Europeiska unionen kan vara föremål för skatter och/eller tullar. Dessa betalningar är abonnentens ansvar och görs till myndigheterna i destinationslandet.

LEVERANSTID

Vi strävar efter att behandla beställningar inom 2-4 arbetsdagar. De allra flesta leveranserna går för transport redan på beställningsdagen eller påföljande vardag. Vi kommer att meddela dig om eventuella förseningar så snart som möjligt efter beställning.

Vi ansvarar inte för förseningar orsakade av force majeure eller indirekt skada orsakad av förseningar. Vi informerar dig om ovanliga leveranstider på vår hemsida.

REPETITION AV FÄRGER I BILDER

Eftersom olika enheter återger färger på olika sätt är det bra att behandla produktbilderna i webbutiken som vägledande. Vi rekommenderar att du kalibrerar skärmarna för att bestämma färgernas mest exakta karaktär innan du beställer. Färgskillnader kan förekomma mellan olika partier av samma produkt. Sådana skillnader utgör inte ett produktfel. En situation där en helt felaktig produktbild oavsiktligt kopplas till produkten i webbutiken anses dock vara felaktig. För att bekräfta färgerna i förväg rekommenderar vi ett besök på vårt kontor!

RETURVILLKOR

Ångerrätt

Våra produkter som levereras till konsumenten per post har en lagstadgad returrätt på 14 dagar. Produkten som ska returneras ska vara oanvänd, oförändrad och i sin oöppnade förpackning ska den vara fullt säljbar. Tillskurna produkter (tyger, vadd etc.) och reklamprodukter har inte returrätt. Anmälan till kursen är bindande och kan inte avbokas. Kursplatsen kan dock överlåtas till annan person. Produkter som omfattas av ångerrätten kan även returneras till vårt kontor.

För att kunna utnyttja ångerrätten måste beslutet att avbryta beställningen meddelas på ett entydigt sätt (till exempel via brev eller e-post), i så fall kommer vi att ge mer detaljerade instruktioner för att returnera den. Vi löser inte in t ex returer som skickas mot postförskott. Kunden betalar kostnaderna för returen. Ej uthämtad försändelse är ingen retur. Kunden står för de kostnader som orsakas av att försändelsen inte hämtats ut inom utsatt tid.

PROBLEMSITUATIONER

Om produkten kommer bort eller skadas under transporten eller på annat sätt inte motsvarar din beställning, meddela oss om felet skriftligen inom 14 dagar via brev eller e-post. Om paketet är tydligt skadat under transporten ska reklamationen göras till posten.

SEKRETESSPOLICY

personuppgiftslagen (523/99) 10 §

 1. Registrator

En droppe

Höyläämötie 11 B, våning 2, 00380 Helsingfors

Personnummer: 2942940-9

 1. Ansvarig för registerärenden och/eller kontaktperson

Pinar Söderlund

0451 830 803

sales@tilkkunen.com

 1. Registernamn

Tilkkunens nätbutiks användarregister

 1. Syfte med behandling av personuppgifter (syfte med användning av registret)

De personuppgifter som lagras i Tilkkunens webbutiks användarregister används för att leverera beställningar och för eventuell kontakt gällande beställningar, till exempel i problemsituationer. Vi använder inte de personuppgifter som anges i webbutiken för marknadsföringsändamål utan kundens samtycke, och vi lämnar dem inte vidare till tredje part.

 1. Datainnehållet i registret

Registret samlar in grundläggande information om registrerade personer, såsom:

 • namn
 • adress
 • telefonnummer
 • e-postadress
 • beställningar gjorda av den registrerade personen
 1. Regelbundna informationskällor

Registraren registrerar de uppgifter om användaren av Tilkkunens nätbutik som användaren själv lämnar vid användning av webbplatsen.

 1. Regelbundna dataöverföringar och dataöverföringar utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

Inget regelbundet utlämnande av data till tredje part. Inga dataöverföringar utanför EU eller EES. Det bör dock noteras att Tilkkunens webbutik verkar på en webbutiksplattform som är värd i USA. Plattformen uppfyller kraven i GDPR-förordningen.

 1. Principer för registerskydd

Informationen i Tilkkunens nätbutiks användarregister lagras i registrarens system, som skyddas av operativsystemets säkerhetsprogramvara. Åtkomst till systemet kräver att du anger ett användarnamn och lösenord. Systemet är skyddat av brandväggar, ett antivirusprogram och andra tekniska hjälpmedel. Informationen i registret som lagras i systemet kan endast nås och användas av vissa fördefinierade registrarer. Uppgifterna i registret finns i låsta och bevakade lokaler.

 1. Den registrerades avslagsrätt

Den registrerade har rätt att förbjuda den personuppgiftsansvarige att behandla uppgifter om honom. Förbudet ska göras skriftligen och ställas till den som är ansvarig för registerärenden. Vi kan dock inte leverera beställningar utan att behandla personuppgifter.

 1. Den registrerades undersökningsrätt

Den registrerade har rätt att kontrollera de personuppgifter som finns lagrade i registret och att få kopior av dem. Begäran om besiktning ska göras skriftligen och ställas till den som är ansvarig för registerärenden.

 1. Rättelse av information

Den personuppgiftsansvarige korrigerar, raderar eller kompletterar personuppgifter i registret som är felaktiga, onödiga, ofullständiga eller inaktuella med hänsyn till syftet med behandlingen, på eget initiativ eller på begäran av den registrerade. Den registrerade måste kontakta den som är ansvarig för registrarens registerärenden för att rätta uppgifterna.